ansträngningarna barn i Sports kan få hjälp av föräldrar